Hogenhout Bouw Service
Jan van Gentstraat 124 a
1171 GN Badhoevedorp
Nederland


020 497 69 00
info@hogenhoutbouwservice.nl

‘Snelle en betrouwbare
reparaties tegen een
zeer scherpe prijs’

 

Onderhoudsbeurten zijn inclusief het vervangen van benodigde o-ringen en exclusief het vervangen van defecte onderdelen. Indien tijdens een servicebeurt blijkt dat er aanvullende reparaties nodig zijn dan zullen wij deze standaard tot 1/3 van de bruto verkoopprijs uitvoeren.
Daarboven zal een prijsopgave volgen en pas dan beslist u of u akkoord gaat met de reparatie.

Elke door ons uitgevoerde reparatie wordt 3 maanden volledig gegarandeerd.*
Wij verhelpen niet alleen het mankement, maar controleren tevens de gehele machine. Mocht hetzelfde probleem zich in de periode van 3 maanden (nogmaals) voordoen, dan zijn arbeidsloon en onderdelen onder normale omstandigheden geheel gratis. Afwijkingen van deze regel zijn val- en transportschade, onjuist gebruik, slijtagedelen en kabels. Deze afwijkingen zijn ter beoordeling van Hogenhout Bouwservice. 


Aan de diagnose van, en werkzaamheden aan een apparaat zijn altijd kosten verbonden.

- Sloop: € 12,50   
  Apparaat wordt vernietigd.            
- Ongerepareerd retour: €  17,50   
  Apparaat wordt in gedemonteerde staat teruggestuurd.

De opgegeven kosten zijn exclusief BTW.
* Op reparatie van de Spit 445 Hakhamer geldt een maand garantie.

Op reparaties en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam nr.63/2002 KvK te Amsterdam nr. 34262668.